Betingelser

 

Alle produkter, workshops, foredrag  og mentor-sessioner i denne shop udgår fra Din Rette Vej v/Camilla Schou Andersen, CVR nr. 34814597. Jeg kan kontaktes på: camilla@dinrettevej.dk.

 

Alt i shoppen kan købes med både Dankort, Visakort, MasterCard, og American Express, samt med overførsel via mobil-telefonen via Swipp og MobilePay. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).

Din Rette Vej gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i web-forretningens systemer, når dit køb er afsluttet.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms.

For alle køb i shoppen forventes du selv at kontakte mig, hvis du skifter kort.

 

Betalingsbetingelser vedrørende live kurser, workshops og foredrag samt mentoring.

Live og on-line kurser, workshops og foredrag afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser, workshops eller foredrag skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

 

Tilmelding er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden otte dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5 % af kursusprisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er mindre end otte dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af Din Rette Vej’s andre ydelser. Når der er otte dage eller under til kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

 

Køb af 1:1-mentor sessioner eller forløb er bindende. Du kan ændre din tid op til 48 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefonforbindelse/internetforbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt.

 

Betalingsbetingelser vedrørende produkter

Links til online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail, så snart betaling er modtaget. Levering af links til online-produkter sker som oftest indenfor 24 timer, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til tre døgn.

 

Det er dit eget ansvar at sørge for at du ikke har særlige former for spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, men har du problemer med at modtage online produkter er du naturligvis altid velkommen til at kontakte mig på camilla@dinrettevej.dk

Fortrydelsesret, returret, reklamation og refusion
Der er 8 dages returret fra den dag, du har købt online produktet. Hvis du fortryder dit køb inden 8 dage, så kontakt mig på camilla@dinrettevej.dk. Ved fejl ved online produkter bedes henvendelse rettet til: camilla@dinrettevej.dk, hvor der enten vil sendes link til et nyt tilsvarende og fungerende online produkt eller pengene kan blive fuldt ud refunderet. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Din Rette Vej har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

 

Rettigheder

Din Rette Vej/v Camilla Schou Andersen har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshop, foredrag og mentor-sessioner. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

 

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Camilla Schou Andersens virksomhed. Camilla Schou Andersens navn eller firmanavn Din Rette Vej må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

 

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Camilla Schou Andersens navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Camilla Schou Andersen berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Din Rette Vej/v Camilla Schou Andersen er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Din Rette Vej/v Camilla Schou Andersen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag og mentor-, sessioner, er begrænset til direkte skade og tab. Din Rette Vej/v Camilla Schou Andersen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Din Rette Vej/v Camilla Schou Andersen har handlet simpelt uagtsomt. Din Rette Vej/v Camilla Schou Andersens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

 

Sprog:

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Din Rette Vej/v Camilla Schou Andersen kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

 

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem Din Rette Vej/Camilla Schou Andersen og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

 

© 2014 Din Rette Vej v/ Camilla Schou Andersen. Alle rettigheder forbeholdes.

Grønnemarksvej 19b, 2610 Rødovre, CVR-nr. 34814597